UPUTE I SAVJETI

Za preuzimanje dokumenta u pdf-u kliknite na ikonu ispod naslova

TEHNIČKI UVJETI ZA IZRADU VIZUALA

SAVJETI KAKO DIZAJNIRATI VIZUALE ZA DISPLEJE